Köszöntő

„Manapság már nemigen van olyan ember, akit régi szokás szerint vándornak lehetne nevezni. De ha mégis volna, (…), vándorútjából az az egy sem hagyná ki Erdélyt bizonyosan. S nem is bánná meg, hogy kíváncsi volt oda elmenni, mert ritka földet s nem közönséges lakosságot ismerne meg.”
— Tamási Áron

Minden ember egy vándor, az élet maga pedig egy vándorút, melynek sokszor göröngyös, kanyargós vagy épp zsákutcába vezet, ám az ösvény mentén elterülő táj szépsége, az egyes állomások pillanatnyi öröme és az útitársak felemelő társasága elfeledtetik az út nehézségeit, és egyre közelebb visznek a végállomáshoz.

Kedves diákok, ifjú vándorok! A Tamási Áron Gimnázium szeretettel hív benneteket Erdély szívébe, Székelyudvarhelyre, az iskolavárosba! Életutatok egy újabb megállója az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Nemzetközi Tantárgyverseny, melyre idén április 19-22. között kerül sor szerény, de otthonos városunkban. Tamási Áron, Orbán Balázs, Kányádi Sándor és sok más jeles személyiség emlékét őrzik a város építőkövei, a Gimnázium büszke homlokzata dicső múltról árulkodik, és minden lakos szeretettel gondol a környék lenyűgöző szépségű tájaira. Hamarosan ti is felfedezhetitek a város történelmi és kulturális értékeit, reméljük, hogy szép emlékekkel tértek haza!

Megtiszteltetés, hogy anyanyelvünk legkiválóbb művelői látogatnak el hozzánk, erősítve a határon belüli és határon túli magyarok összetartozását. A verseny kitűnő alkalom magyarságunk ünneplésére, az ismerkedésre, és maradandó élmények és tapasztalatok szerzésére. A versenyzők találkozhatnak ismerős és új arcokkal, életre szóló barátságok szövődhetnek, és végül, de nem utolsó sorban felmérhetik tudásukat, begyűjthetik munkájuk gyümölcsét.

A szervezők nevében kívánom nektek, hogy majd sok év távlatából meleg szívvel gondoljatok vissza Székelyudvarhelyre, és vándorutatok során majd újra ejtsétek útba városunkat, mely mindig visszavár!

Kerekes Krisztina,
a Tamási Áron Gimnázium XI. osztályos tanulója,
a 2017-es Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra nemzetközi tantárgyverseny 2. helyezettje