Az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny szabályzata, 2018

Jelen szabályzat az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny 2018-as évi szervezését és lebonyolítását tartalmazza. A rendezvény célja, hogy európai kontextusba ágyazva bátorítsa a magyar nyelv és irodalom tanulását, hogy elősegítse a magyar nyelv, irodalom és kultúra népszerűsítését az interkulturális párbeszéd szellemében.

I. A verseny szervezésének szabályai:
 1. Az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra tantárgyverseny nemzetközi szakaszát az 5−12. osztályos tanulóknak a romániai Tanügyminisztérium Kisebbségi Osztálya szervezi, együttműködve a megyei tanfelügyelőséggelgekkel, a Kárpát-medencei magyarnyelvű egyetemi és közoktatási intézményekkel.
 2. A verseny időpontja: 2018. április 19–22.
 3. A rendezvény helyszíne: Székelyudvarhely, Hargita megye, Románia.
 4. A romániai tanügyminisztérium a törvényes rendelkezéseknek megfelelően finanszírozza a versenyt.
 5. A rendezvény forgatókönyve:
  • első nap: érkezés, az értékelő bizottság találkozója, megnyitó ünnepség;
  • második nap: egyéni versenyszámok: írásbeli, szóbeli egyéni versenyek, csoportok létrehozása, színpadi játék gyakorlása, kulturális programok;
  • harmadik nap: színpadi játék/dramatizálás, szakmai előadás; a versenyszámok értékelése, egyénenkénti megbeszélése (szakmai tanácsadás), díjkiosztó ünnepség;
  • negyedik nap: hazautazás.
II. A versenyen való részvétel feltételei:
 1. A tantárgyversenyen a diákok évfolyamonként versenyeznek. Abban az esetben ha kevés résztvevő van, négy csoportban zajlik a verseny (5-6., 7-8., 9-10., 11-12. osztályosok).
 2. A verseny minden olyan romániai, valamint külföldi magyar anyanyelvű vagy magyarul beszélő diák számára nyitott, aki egy magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny/verseny országos szakaszának díjazottja.
 3. Romániából a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny 2018-as országos szakaszának első, második és harmadik helyezettjei (24 tanuló) vehetnek részt a nemzetközi versenyen.
 4. A Kárpát-medence országaiból résztvevő diákok száma, országonként max. 12 lehet, az 5−12. évfolyamokról. A résztvevők kiválasztása az illető ország sajátos feladata. A versenyzőket egy magyar szakos tanár és egy felvigyázó pedagógus kíséri el a rendezvényre. A magyar szakos tanár a javítóbizottság tagja lehet. Abban az esetben, ha a szakmai javítóbizottság valamely tagja egyben felkészítő tanár is, nem javíthat azon az évfolyamon, ahol diákja van.
 5. A külföldi résztvevők 2018. március 10-ig nevezhetnek be a versenyre. Elektronikus postacím: eva.nagy@edu.gov.ro.
III. A verseny tematikája és a könyvészet:
 1. A verseny tematikája a tanulók irodalmi műveltségének gazdagítását szorgalmazza, ezért nem kapcsolódik szorosan a tantervi követelményrendszerhez.
 2. A megmérettetés három részből áll: egy írásbeli (egyéni) és két szóbeli versenyszámból (egyéni vers- vagy prózamondás és csoportos színpadi jelenet).
  a) Első rész: írásbeli dolgozat, az írásbeli kommunikációs készségek értékelése a megjelölt
  témák alapján:
  • 5-6. osztály: Magyar mese- és mondavilág I-III. (http://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm, http://mek.oszk.hu/04800/04865/04865.htm, http://mek.oszk.hu/04800/04873/04873.htm). A következő mondák: A csodaszarvas, Csicser, Bálványosvár, A Hadak útja, Rapsóné, Firtos és Tartod, Réka királyné sírja, A kápolna harangja, Mátyás király és az öreg szántóvető, Zeta vára.
  • 7-8. osztály: Tamási Áron: Ábel a rengetegben
  • 9-10. osztály: Méhes György: Szép szerelmek krónikája
  • 11-12. osztály: Vida Gábor: Egy dadogás története (https://www.libri.hu/konyv/vida_gabor.egy-dadogas-tortenete-1.html?recommendationId=jdqed2zt-bmwtz9hv40k-S.ITEM_CAT_RELATED.C.c213_a214-1d6ey2)
   b) Második rész: vers- vagy prózamondás (memoriter), egy, a kiírásnak megfelelő,
   szabadon választott memorizált vers vagy prózai szöveg előadása, időtartama 3-5 perc:
  • 5-6. osztály: Kányádi Sándor
  • 7-8. osztály: László Noémi
  • 9-10. osztály: Dsida Jenő
  • 11-12. osztály: Szilágyi Domokos költészetéből egy választott alkotás vagy részlet.
   c) Harmadik rész: dramatizálás, a helyszínen alakuló csapatok meghatározott időkereten belül állítanak össze és adnak elő egy jelenetet az írásbeli dolgozathoz kijelölt művek alapján előadóművészek irányításával.
IV. A verseny szervezése és lebonyolítása:

A. Versenyfeladatok:

 1. Első feladat (egyéni verseny): írásbeli dolgozat. Munkaidő: 2 óra az 5−6. osztályosoknak, illetve 3 óra a 7−12. osztályosoknak. A tételek nehézségi foka korcsoportonként változik. A tétel szerkezete a következő:
  • első tétel: szövegértés/szövegértelmezés
  • második tétel: kreatív szövegalkotás/esszéírás a megadott téma alapján.
 2. Második feladat (egyéni verseny): vers- vagy prózamondás a korcsoportonként megadott szerzők műveiből, amelynek időtartama nem haladhatja meg a 3 percet.
 3. Harmadik feladat (csapatverseny): a kiválasztott szövegrészlet színpadi jelenete csoportonként. A csoportok a helyszínen alakulnak az első versenyfeladat után, szinészek irányitásával. A bemutatás időtartama maximum 5 perc. A színpadi jelenethez kellékeket ajánlhatnak fel a szervezők. Felhasználhatók saját kellékek is. A kellékhasználat nem kötelező.

B. Versenyszervezés:

 • Az írásbeli feladat tételeinek és javítókulcsainak összeállítása, a résztvevő megyék által beküldött javaslatok alapján a nemzetközi tantárgyverseny szakmai javítóbizottságának a feladata. A tevékenység a verseny előtti napon zajlik.
 • A tételjavaslatok beküldésének határideje: 2018. április 9.
 • A tételjavaslatokat az eva.nagy@edu.gov.ro elektronikus postacímre kérjük elküldeni.
 • A szóbeli versenyszámok (memoriter, színpadi jelenet) előkészítése és lebonyolítása a helyiszervezők feladata.
V. A szakmai javítóbizottság

Elnök: egy elismert irodalmi, művelődési személyiség a szervező országból.
Ügyvezető elnök: a romániai tanügyminisztérium szaktanácsosa.
Alelnök: a szervező megye szaktanfelügyelője és adott esetben, elismert szaktekintély az anyaországból
Titkár: a szervezők által kinevezett informatikus.
Tagok: a résztvevő országok magyar-szakos tanárai, valamint elismert irodalmi, kulturális területen működő szaktekintélyek.

VI. Az értékelés

A. Az írásbeli dolgozat értékelése

 1. A szakmai javítóbizottság a résztvevők teljesítményét 10-től 100-ig terjedő skálán pontozza. A pontok megoszlása a következő: I. tétel = 40 pont, II. tétel = 40 pont, nyelvhelyesség, stílus, helyesírás = 10 pont, jelenlét = 10 pont.
 2. Az írásbeli feladat javítása a nemzetközi tantárgyverseny szakmai javítóbizottsága által összeállított javítókulcs alapján történik. A diákoknak jogukban áll megóvni az írásbeli dolgozat érdemjegyét. Az újraértékelést a bizottság három, az ügyvezető elnök által kijelölt, tagja végzi.
 3. A szakmai javítóbizottság a végleges eredményt az óvástól számított maximum 24 órán belül közli.

B. A szóbeli feladatok értékelése

 • A szóbeli feladatok értékelése 10-től 100-ig terjedő skálán történik. A zsűri döntése végleges.
VII. Díjazás

A. Az írásbeli dolgozat díjazása

 1. A versenyzők évfolyamonként I., II., III. díjat és dicséretet (a versenyzők 15%-a) kapnak a romániai tanügyminisztérium részéről.
 2. A díjazott romániai 9−12. osztályos tanulók az érettségi módszertanának 4/2. paragrafusa értelmében, tízes érdemjegyben részesülnek a magyar nyelv és irodalom érettségi próbán.
 3. A szervező intézmény a megmérettetés minden résztvevője számára emléklapot állít ki.
 4. A javítóbizottság tagjai és a tételíró tanárok, a romániai tanügyminisztérium által kibocsátott elismervényben részesülnek.
 5. A díjazottak dolgozatai a tanulók szüleinek beleegyezésével nyilvánossá tehetők.

B. A szóbeli feladatok díjazása

 • A versenyzők minden évfolyamról I., II., III. díjat és dicséretet kapnak a szervező megye részéről.
 • A verseny támogatói különdíjakat ajánlhatnak fel a versenyzőknek, mindkét kategóriában.